Бүх төрлийн химийн чулуулгийн элсний үйлдвэрлэлийн шугамын үнэ