Хөдөлгөөнт бутлах станц нь барилгын ажлыг зохицуулж чадна гэж сонссон