600 төрлийн хагарсан зам хөдлөх бутлах станцын засвар үйлчилгээний журам