Кобальтын хүдрийн үйлдвэрлэлийн шугамын үнийн иж бүрэн багц