1100 тн нүүрсний бутлах тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэх