Элсэн чулуу аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн зардлын бүртгэл