600 төрлийн цохилтот мөлхөгч маягийн хөдөлгөөнт бутлах станц ашиглах