Инерцийн бутлах үйлдвэрлэлийн шугам тоног төхөөрөмж