бутлуур гидравлик өрөөний үйлдвэрлэгчд зориулсан агааржуулалтын оролтын яндангийн гарааны фен