тасралтгүй тэжээл бага хүчин чадалтай чулуу бутлуур