Хүдэр 600 төрлийн эвдэрсэн мөлхөгч хөдөлгөөнт бутлуур