Хог хаягдлын барилгын хаягдал бутлах тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэх үйлдвэр