Дугуй хэлбэрийн хөдөлгөөнт бутлах станц 3 үйлдвэрлэл 40