Бүхэл төмрийн хүдрийн уурхайн элсний үйлдвэрлэлийн шугамын үнэ