Жоншны хүдрийн механизм элс үйлдвэрлэх шугамын хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ