600 төрлийн цохилтот мөлхөгч хэлбэрийн хөдөлгөөнт бутлах станцын засвар үйлчилгээ