стандарт үйл ажиллагааны горим нүүрс олборлох бутлуур