Мөнгөний хүдрийн элсний үйлдвэрлэлийн шугамын үнийн иж бүрэн багц