750 төрлийн эвдэрсэн зам хөдлөх бутлуур суурилуулах хэмжээ