Төрөл бүрийн ясны элс үйлдвэрлэх шугам төрөл бүрийн ясны элсний иж бүрдэл